ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 5

Εκδότης:
Τζανέτος Αντύπας
Συνεργάστηκαν:
Εθελοντές και Στελέχη της PRAKSIS
Φωτογραφικό υλικό
Ευχαριστούμε τους: Γ. Αλιμήση, Χ. Αραζός, Γ. Κυλπάσης, Β. Παπαϊωάννου, Κ. Τρουπάκης, Ρ. Φωτόπουλος, E. Canaj, W. Sands
Σχεδιασμός:
Πάνος Νικολάου
Εκτύπωση:
MASTERGRAPH
Η Ετήσια Αναφορά Δράσης της PRAKSIS και τα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο
από Ιανουάριο 2013 – Δεκέμβριο 2013 (εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά).
Για οποιαδήποτε επεξήγηση, παρατήρηση, αλλά και πρόσβαση σε πιο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία,
παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου της PRAKSIS,
Τ:
210 5205200 ή
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου PRAKSIS (2013)
Αντύπας Τζανέτος - Πρόεδρος / Κλαϊνός Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος / Καλαντζή Γεωργία - Γενική Γραμματέας / Σιαφλιάνη Αγορίτσα - Ταμίας
Βαρδαρός Σταμάτης - Μέλος / Τσιμπλάκου Ευαγγελία - Αναπληρωματικό μέλος / Χατζηκούκος Δημήτριος - Αναπληρωματικό μέλος
/
/
Ευχαριστούμε θερμά όλους αυτούς που κατά καιρούς φωτογράφησαν, φωτογραφήθηκαν, όλους αυτούς που μας κατέθεσαν την προσωπική τους μαρτυρία,
τα στελέχη και τους εθελοντές της PRAKSIS που συνέβαλαν στη συγκέντρωση του υλικού.
Όλες οι μαρτυρίες είναι αληθινές και πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συναίνεσης των ανθρώπων που μας μίλησαν.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...164
Powered by FlippingBook