ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 9

του2013
τον Φεβρουάριο, ο Δήμος Αθηναίων σφραγίζει τη Βίλα Αμαλία και ο
δήμαρχος προαναγγέλλει ότι το κτίριο θα ξαναγίνει σχολείο.
Εκεί ακριβώς, απέναντι από τη Βίλα Αμαλίας χτυπάει η μισή καρδιά της
PRAKSIS, το Πολυιατρείο της Αθήνας (το δεύτερο Πολυιατρείο βρί-
σκεται στη Θεσσαλονίκη). Σε εκείνο το σημείο της Αθήνας η εισροή
κόσμου που δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας συνεχίζεται. Άν-
θρωποι της διπλανής πόρτας (έλληνες και μετανάστες) προσπαθούν να
ανακτήσουν τα αυτονόητα, αυτά που τους στερεί το σύστημα υγείας!
Στελέχη και εθελοντές της PRAKSIS (γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνι-
κοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι,
φαρμακοποιοί) προσπαθούν να θωρακίσουν υγειονομικά και ιατρο-
φαρμακευτικά όλους αυτούς τους του πληθυσμούς που αδυνατούν να
απορροφηθούν στο εθνικό σύστημα υγείας. Άνθρωποι – θύματα ενός
συστήματος που τους θεωρεί «βαρίδια» ενός γενικευμένου πλάνου λι-
τότητας. Για αυτούς τους ανθρώπους η PRAKSIS γίνεται υγειονομική
ασπίδα και «μάρτυρας» της ταυτόχρονης καταπάτησης αυτονόητων δι-
καιωμάτων όπως αυτό της «συντήρησης στη ζωή».
Το εξαήμερο του τρόμου
Τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου, άγνωστοι πυροβολούν με καλά-
σνικοφ, κατά των γραφείων της ΝΔ στη Συγγρού. Μόλις 6 μέρες μετά,
η κοινή γνώμη παγώνει ξανά. Αυτή τη φορά στόχος είναι το εμπορικό
κέντρο Mall. Η έκρηξη, γίνεται πρωί Κυριακής και παρά το ότι είχε προ-
ηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα, τραυματίζονται δύο εργαζόμενοι.
Αυτά τα γεγονότα τρόμου «είδαν» το φως της δημοσιότητας! Την ίδια
στιγμή, τις ίδιες μέρες, κάποιοι μετανάστες μεταφέρονταν αιμόφυρτοι
στα Νοσοκομεία. Η κατάφορη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμά-
των τους δεν θα έφτανε ποτέ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο θά-
νατός τους δεν θα απασχολούσε έντονα την κοινή γνώμη. Τα περιστα-
τικά βίας και ρατσισμού αποτελούν όμως το αντικείμενο ενασχόλησης
του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στο οποίο
η PRAKSIS συμμετέχει μαζί με 150 και πλέον οντότητες / σωματεία/
ΜΚΟ και συλλόγους.
Νέα Μέτρα και ένα «συγνώμη»
Μέσα στη χρονιά υπερψηφίστηκαν, τρία Πολυνομοσχέδια. Στις 14
Ιανουαρίου, «περνάει» το πρώτο για τα εργασιακά. Στις 26 Απριλίου,
υπερψηφίζεται το δεύτερο, το οποίο προβλέπει ανατροπές σε σειρά
επαγγελμάτων. Το τρίτο πολυνομοσχέδιο για τις απολύσεις στο δημό-
σιο, υπερψηφίζεται στις 18/07.
Υπάρχει όμως και ένα «συγνώμη». Το ΔΝΤ ομολογεί αυτό που όλοι ψι-
θυρίζουν. Ότι το «φάρμακο» που δόθηκε στην ελληνική οικονομία ήταν
λάθος. Στις 21 Ιανουαρίου δια στόματος Τόμσεν υπάρχει η παραδοχή
ότι τα προγράμματα λιτότητας δεν σταθμίστηκαν σωστά.
Και ενώ σε επίπεδο πολιτικό μιλάνε για «λάθος» ή «σωστές» συνταγές,
την ίδια στιγμή συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν την ακραία φτώχεια. Κά-
ποιοι ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ κάποιοι άλλοι αντιμετωπίζουν
την απειλή της έξωσης επειδή δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις
τους.
Η PRAKSIS προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας για αυ-
τούς τους ανθρώπους. Με το πρόγραμμα «Συν στο Πλην» εφαρμόζει
στην πλήρη ανάπτυξή του την εναλλακτική πρόταση του «ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος» (μέτρο που για δεκαετίες παλεύουν οι οργα-
νώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και το δευτεροβάθμιο όργα-
νο: Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας στο οποίο η
PRAKSIS συμμετέχει με την θέση του Αντιπροέδρου).
Η «συνταγή» της PRAKSIS για 650 οικογένειες το μήνα (σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη) είναι ένα προληπτικό πρόγραμμα το οποίο δεν καλείται
να ανακουφίσει μόνο και να λειτουργήσει πυροσβεστικά, αλλά κυρίως
να αποκαταστήσει και επαγγελματικά τα νοικοκυριά με τα οποία ασχο-
λείται. Ένα φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών (νομική συνδρομή,
χρηματοπιστωτική εκπαίδευση, επαγγελματικός προσανατολισμός και
κατεύθυνση) έρχεται να δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας σε 2.500
οικογένειες (σε ετήσια βάση) οι οποίες κάτω από άλλες συνθήκες θα
κινδύνευαν να βρεθούν στο δρόμο και στην ουσία να προστεθούν
στους 3.500 και πλέον αστέγους (μόνο στην Αθήνα) με τους οποίους
επίσης ασχολείται η PRAKSIS μέσα από οργανωμένες δομές (Κέντρα
Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη).
Το Συν στο Πλην (το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος) έρχεται να δώσει απαντήσεις και να υποδείξει λύσεις για ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο.
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
9
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...164
Powered by FlippingBook