ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 19

Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
δράσης
Επιπλέον, η PRAKSIS είναι μέλος σε δευτεροβάθμια όργανα στην
Ελλάδα, αλλά και σε πολλά δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Παράλληλα, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η PRAKSIS
δραστηριοποιείται σε εταιρικά σχήματα και δίκτυα με άλλα κράτη
μέλη όσον αφορά την έρευνα, την υπεράσπιση, την ανταλλαγή βέλ-
τιστων πρακτικών, τη διάδοση/ διάχυση πληροφοριών και αποτελε-
σμάτων, την άσκηση πίεσης, την προώθηση της ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για ποικίλα θέματα, την ανάπτυξη οριζόντιας και
κάθετης ενημέρωσης και πίεσης και καταγραφή συστάσεων προς
αλλαγής πολιτικής προσανατολισμένη στην υπεράσπιση των ευπα-
θών κοινωνικά ομάδων σε αρμόδιους δημόσιους φορείς.
Δομές και παρεμβάσεις μας
• ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
• ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
• ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
• ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
• ΣΤΕΓΗ PLUS (+)/ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
• ΣΤΕΓΗ PLUS (+)/ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
• ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΝΟ-
ΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ &
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
• ΣΤΕΓΗ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΕ
ΑΤΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟ
• ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
• ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• EXTENDED MEDICAL SERVICES & EMPLOYABILITY /
SOLIDARITY NOW ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
• ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣTΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ
• ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV, ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β & C
• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
(Β ΚΑΙ C) & HIV
• ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ (STREET WORK) ΓΙΑ:
• ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
• ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΣ
(TRAFFICKING VICTIMS)
• ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Ποιοι είμαστε
19
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...164
Powered by FlippingBook