ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 14

στην δράση – πρόγραμμα συνεργασίας με την Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Ευαγγε-
λισμός και με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ).
Βρισκόμαστε και στη Μυτιλήνη
όπου με τη δυναμική μιας τοπικής ομάδας εθελοντών η PRAKSIS
προσπαθεί να επεκτείνει τη δράση της στην ευαίσθητη αυτή «πύλη εισόδου» μεταναστών και προ-
σφύγων.
Προσπαθούμε πάντα να είμαστε εκεί που γεννιούνται τα προβλήματα, εκεί που ξεκινά η
αμφισβήτηση απαράγραπτων αλλά ουσιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Από τον Αύγουστο του 2011 λειτουργεί το
Drop in Center της PRAKSIS στην Πάτρα. Ένα ανοικτό
κέντρο υποδοχής, στήριξης και προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων που τις περισσότερες φορές
ακολουθεί ένα μονοπάτι δουλεμπορίου στο οποίο η Ελλάδα είναι διαμετακομιστικό σημείο ενώ η
Πάτρα έχει γίνει πύλη εξόδου για το «ευρωπαϊκό όνειρο».
Συνεπικουρικά πλέον ήδη από το Σεπτέμβριο του 2013 η PRAKSIS ξεκίνησε την δημιουργία δύο ξενώ-
νων για την στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, έναν στην Πάτρα και έναν στην Αθήνα.
Σε όλες αυτές τις δράσεις κυρίαρχο στοιχείο για μας, παραμένει ο παραδειγματικός χαρακτήρας,
που περιέχει την αλληλεγγύη των κοινωνιών, την έμπρακτη ευαισθησία, τη συμμετοχή, που επιτρέπει
τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και τη στήριξη της μαρτυρίας μας απέναντι στους συνδρομητές
μας, τις εταιρίες αλλά και το κράτος, με τη δύναμη των αριθμών και των στοιχείων, που μας κάνει να
πρωτοστατούμε σε κινήσεις
διαφάνειας και Αυτορρύθμισης
, που νομιμοποιεί τη μαρτυρία, μόνο εφ’
όσον προϋπάρχει η δράση.
Τη μαρτυρία που αγγίζει όχι μόνο τον απλό πολίτη αλλά και εθνικούς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Για
το λόγο αυτό το τμήμα επικοινωνίας ενισχύθηκε και με άλλο ένα γραφείο, αυτό του Advocacy.
Για την ενίσχυση της δράσης μας και για την αποτύπωσή της πλέον με ενέργειες αλλαγής πολιτικών
(τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο).
Η δράση που προέρχεται από τη συνεχή στήριξη, οικονομική και ηθική, μιας όλο και αυξανόμενης
μερίδας της ελληνικής κοινωνίας
, που αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται όχι μόνο με τιμητικές διακρίσεις
αλλά και από τους απλούς συμπολίτες μας οι οποίοι εξακολουθούν να τροφοδοτούν τα Πολυιατρεία μας
με σκευάσματα φαρμακευτικά αλλά και με είδη και ρούχα που ενώ για αυτούς είναι άχρηστα, για τους
πληθυσμούς που περιθάλπτουμε είναι αναγκαία και πολύτιμα. Αυτής της δράσης που μας αφουγκράζεται
μέσα από την καθημερινή επαφή με τα γραφεία μας και τους εθελοντές μας, τα έντυπά μας, την ιστοσελίδα
μας, τις εκθέσεις φωτογραφίας, τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Την
δράση που πλέον έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και έχει αντίκτυπο και ανάλογη υποστήριξη από
την Ευρώπη αλλά και από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, από όλα τα μήκη και πλάτη της γης
που χτυπάει ο ελληνικός ή και ο φιλελληνικός παλμός. Η βοήθεια που έρχεται με πλήρη ανιδιοτέλεια
και με βασικό γνώμονα στο να είναι όλοι συμμέτοχοι στην απαλοιφή του ανθρώπινου πόνου και της
14
Η ανασκόπηση του 2013
Από τον Τζανέτο Αντύπα
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...164
Powered by FlippingBook