ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 18

Ποιοι είμαστε
Η PRAKSIS είναι μία ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που
έχει σαν κύριο στόχο τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προ-
γραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης.
Στόχος μας
Κύριος στόχος μας είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικο-
νομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπερά-
σπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.
Οι τρεις άξονες που απαρτίζουν τη δουλειά μας
• Πρόληψη
• Άμεση παρέμβαση / υποστήριξη
• Άσκηση πίεσης και διεκδίκηση δικαιωμάτων
Τα προγράμματα της PRAKSIS, δε θεωρούνται «ξεκίνημα από το
μηδέν», καθώς είναι «η επόμενη μέρα» προγραμμάτων που λει-
τουργούν από το Νοέμβριο του 1996. Προγράμματα που εδώ και
18 χρόνια προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του
πληθυσμού ανεξαρτήτως από φύλλο, χρώμα, εθνικότητα, φυλή, πο-
λιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση και σεξουαλικό προσανατολισμό.
Οι ωφελούμενοι μας είναι
• Έλληνες άποροι-άστεγοι - ανασφάλιστοι
• Έλληνες ασφαλισμένοι
• Αιτούντες Άσυλο/Πρόσφυγες
• Οικονομικοί μετανάστες
• Μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα
• Κρατούμενοι/ Αποφυλακισμένοι
• Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών
• Θύματα trafficking
• MSM
• Εκδιδόμενα άτομα
• Οροθετικά άτομα
• Ασυνόδευτοι ανήλικοι
• Ελληνικές οικογένειες που ζουν κάτω ή στα όρια της φτώχειας
...γενικότερα κάθε συνάνθρωπός μας που βιώνει κοινωνικό ή/ και
οικονομικό αποκλεισμό και αποκλείεται από βασικά αγαθά
Γεωγραφική εμβέλεια
Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην
Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία, στο νησί της Λέσβου και στην
περιοχή της Πάτρας. Ταυτόχρονα, με Ιατρικές Κινητές Μονάδες
ταξιδεύουμε στα νησιά Βορείου Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, καθώς
και στη Θεσσαλονίκη μέχρι Προμαχώνα και πάντα ανάλογα με τις
ανάγκες που προκύπτουν.
18
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...164
Powered by FlippingBook