ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 24

στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS αποκτά πανελλαδική εμβέ-
λεια και σύνθετο περιεχόμενο. Προσκαλούνται και άλλες οργανώ-
σεις και δημιουργείται ένα τετραήμερο εκδηλώσεων και ενημέρω-
σης που προσπαθεί να αγγίξει όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα
του πληθυσμού. Κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας: Σταματάμε το
AIDS, τηρούμε την υπόσχεση, αναλαμβάνουμε την ευθύνη.
Ο οργανισμός χρηματοδοτείται για τα προγράμματα των παιδιών
της διπλανής πόρτας και για το Κέντρο νομικής αρωγής στη Θεσσα-
λονίκη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2007
Η PRAKSIS συμμετέχει στο πρώτο απευθείας χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα από την Ε.Ε (πρόγραμμα DAPHNE) με την επωνυμία:
ACT FOR CHILDREN
Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η PRAKSIS
υλοποιεί στα Χανιά και την Κω μία πρωτότυπη ενέργεια με τίτλο «Η
πόλη μου με Ποδήλατο», καθώς και την πρωτοποριακή καμπάνια
ενημέρωσης των νέων «Πρώτα Ρώτα».
Η οργάνωση αναλαμβάνει δράση για την αποκατάσταση των πυ-
ρόπληκτων πληθυσμών σε Ηλεία και Εύβοια. Σε συνεργασία με το
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υλοποιεί το
πρόγραμμα «Επόμενη Μέρα».
H PRAKSIS βραβεύεται για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Νησίδα
Ποιότητας από την «Κίνηση Πολιτών» και παραλαμβάνει το βραβείο
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια.
Διοργανώνεται η μεγαλύτερη καμπάνια ενημέρωσης για την Παγκό-
σμια Ημέρα κατά του Aids με σύνθημα «Η αγκαλιά μεταδίδει αγά-
πη…το προφυλακτικό ασφάλεια».
2008
Η PRAKSIS λειτουργεί πλέον οκτώ (8) προγράμματα πυρήνες
• 2 Πολυϊατρεία Αθήνας-Θεσσαλονίκης
• 2 Κέντρα Νομικής Αρωγής Αθήνας-Θεσσαλονίκης
• 2 Προγράμματα Δημόσιας Υγείας Αθήνας-Θεσσαλονίκης
• 1 Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων στην Αθήνα και
• 1 Πρόγραμμα Παιδιά της Διπλανής Πόρτας στη Θεσσαλονίκη
Ταυτόχρονα υλοποιούνται ήδη 18 συγχρηματοδοτούμενα προγράμ-
ματα από τα ελληνικά Υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Πρώτα Ρώτα καθιερώνεται ως νεανική καμπάνια ενημέρωσης
με τη διοργάνωση πρωτότυπων εκδηλώσεων με αφορμή παγκόσμι-
ες ημέρες, θεματικά απογεύματα και τη διοργάνωση πανελλαδικής
εκστρατείας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
H PRAKSIS βραβεύεται στα ACE Awards πρώτη για την Καμπάνια
Ενημέρωσης νέων «Πρώτα Ρώτα!?» ως Διεθνές Εθελοντικό Πρό-
γραμμα (International Volunteering Project) στη Γένοβα.
2009
Η PRAKSIS παρενέβη στις πύλες εισόδου της Σάμου και της Θρά-
κης με δράσεις νομικής και συμβουλευτικής συνδρομής σε υπηκό-
ους τρίτων χωρών.
Καθιερώνεται συμβουλευτική γραμμή για την ηπατίτιδα B
800 11 11 600.
Η PRAKSIS ξεκινάει ως βασικός εταίρος το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«Συνεργασία για μια Συνεκτική Κοινωνία», με στόχο την ενθάρρυν-
ση και ενίσχυση της συμμετοχής όλων όσων έχουν ενεργό ρόλο
στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευπαθών κοινωνικά
ομάδων και στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών, εστιάζο-
ντας στις ομάδες: άνεργοι-φτωχοί εργαζόμενοι, ηλικιωμένοι, γυναί-
κα- παιδί- οικογένεια, μετανάστες, ΑΜΕΑ.
Η PRAKSIS υλοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης των υπηκόων τρίτων
χωρών μέσω προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης.
2010
Η PRAKSIS προχωράει ενεργά στη λειτουργία του Πιλοτικού Προ-
γράμματος «Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης και Εξέτασης για τον
H.I.V.» . Έτσι, δίνει τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να εξετα-
στεί δωρεάν , γρήγορα, ανώνυμα.
Η Τηλεφωνική Γραμμή Πρόληψης και Ενημέρωσης της PRAKSIS ,
800 11 11 600 , λειτουργεί καθημερινά και απαντάει σε ερωτήματα
για Ηπατίτιδα Β αλλά και για H.I.V.
Η PRAKSIS υποδέχεται στην Ελλάδα εθελοντές από όλον τον κό-
σμο διοργανώνοντας το «19ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εκπαίδευσης
στην Εθελοντική Δράση» ως μέλος του δικτύου Volonteurope.
Η PRAKSIS με σύμμαχο το Κινητό Σχολείο (Mobile School), βγαίνει
στους δρόμους και φέρνει τα παιδιά δε βρίσκονται στις σχολικές τά-
ξεις, σε επαφή με ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο
πάντα την προώθησή τους στα σχολεία.
Η PRAKSIS συνδιοργανώνει με το Κέντρο Ζωής, την πρωτοπορια-
κή καμπάνια για την ενημέρωση και πρόληψη για τον HIV «Ενημέ-
ρωση – Προφύλαξη – Εξέταση: το δικό μας μότο ζωής».
24
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...164
Powered by FlippingBook