ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 30

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του 2013, επισκέφθηκαν τις ιατρικές υπηρεσίες της Αθήνας 9918 ασθενείς.
2013
Γενικό Ιατρείο
Γυναικολογικό
Ιατρείο
Οδοντιατρείο Φαρμακείο
Σύνολο
Ασθενείς
5930
1408
2580
4437
14.355
Ποσοστό
41,3% 9,8% 17,97% 30,93% 100%
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
308
5,2%
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
676
11,4%
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
522
8,8%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
83
1,4%
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
154
2,6%
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
706
11,9%
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
1287
21,7%
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
913
15,4%
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
71
1,2%
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
101
1,7%
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ
806
13,6%
ΑΣΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
231
3,9%
ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
72
1,2%
ΣΥΝΟΛΟ
5930
100%
30
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...164
Powered by FlippingBook