ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 39

39
Το σύνολο των ωφελουμένων όλων των ιατρείων υποστη-
ρίζεται και από την Κοινωνική Υπηρεσία. Ωστόσο, 4.645
νέοι εξυπηρετούμενοι έλαβαν τουλάχιστον τρεις (3) συ-
νεδρίες, καθώς τα αιτήματά τους αφορούσαν αμιγώς κοι-
νωνικά ζητήματα. Σε αυτές παρουσιάζονται τα στατιστικά
παρακάτω:
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
910
19,59%
ΕΛΛΑΔΑ
738
15,89%
ΝΙΓΗΡΙΑ
387
8,33%
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
359
7,73%
ΑΛΒΑΝΙΑ
253
5,45%
ΣΟΜΑΛΙΑ
153
3,29%
ΣΥΡΙΑ
155
3,34%
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
130
2,8%
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
117
2,52%
ΓΚΑΝΑ
116
2,5%
ΚΟΝΓΚΟ
72
1,55%
ΙΡΑΝ
74
1,59%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
72
1,55%
ΣΟΥΔΑΝ
61
1,31%
ΕΡΥΘΡΑΙΑ
55
1,18%
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
54
1,16%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
52
1,12%
ΓΕΩΡΓΙΑ
40
1,05%
ΜΑΡΟΚΟ
39
0,84%
ΙΡΑΚ
40
0,86%
ΚΕΝΥΑ
35
0,75%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
733
15,60%
ΣΥΝΟΛΟ
4.645
100%
ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΥΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ
>25
1548 33,34%
26-50
2553 55,01%
<50
544
11,65%
ΣΥΝΟΛΟ
4645
100%
ΑΡΡΕΝ
3066
66,01%
ΘΥΛΗ
1579
33,99%
ΣΥΝΟΛΟ: 4645
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...164
Powered by FlippingBook