ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 34

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
437
67%
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
215
33%
ΣΥΝΟΛΟ
652
100%
ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ
218
31%
ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
208
29%
ΕΞΑΓΩΓΗ
130
18%
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
123
17%
ΕΞΕΤΑΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ
14
2%
ΑΛΛΟ
24
3%
ΣΥΝΟΛΟ
717
100%
34
ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
<25
697
7%
26-45
2838
30%
>46
5909
63%
ΣΥΝΟΛΟ
9444
100%
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...164
Powered by FlippingBook