ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 35

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
2991
32%
ΕΛΛΑΔΑ
2526
27%
ΝΙΓΗΡΙΑ
478
5%
ΓΕΩΡΓΙΑ
1223
13%
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
198
2%
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
384
4%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
384
4%
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
198
2%
ΡΩΣΙΑ
198
2%
ΑΡΜΕΝΙΑ
291
3%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
573
6%
ΣΥΝΟΛΟ
9444
100%
ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΦΥΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
35
-Τα Πολυιατρεία της PRAKSIS, τα Φαρμακεία καθώς και οι δράσεις Δημόσιας Υγείας χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των -Επειγόντων Μέτρων του ΕΤΠ 2012 και για το χρονικό
διάστημα από 01/11/2012 έως και 30/04/2013, με Εθνική Συνεισφορά 20% και Κοινοτική Συνεισφορά 80%. Η PRAKSIS χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 75.000,00€
- Τα Πολυιατρεία της PRAKSIS, τα Φαρμακεία καθώς και οι δράσεις Δημόσιας Υγείας χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των -Επειγόντων Μέτρων του ΕΤΠ 2013 και για το χρονικό
διάστημα από 01/05/2013 έως και 31/10/2013 με Κοινοτική Συνεισφορά 100%. Η PRAKSIS χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 81.700,00€
- Το Γενικό Ιατρείο και το Οδοντιατρείο Αθήνας υποστηρίχθηκαν από το Hellenic Initiative και για τη περίοδο από 01/08/2013 έως και 31/12/2013
ΑΡΡΕΝ
4815
51%
ΘΥΛΗ
4629
49%
ΣΥΝΟΛΟ: 9444
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...164
Powered by FlippingBook