ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 32

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
3122
21,75%
ΑΛΒΑΝΙΑ
890
6,2%
ΕΡΥΘΡΑΙΑ
250
1,74%
ΣΟΜΑΛΙΑ
396
2,76%
ΕΛΛΑΔΑ
1349
9,4%
ΙΡΑΝ
245
1,7%
ΝΙΓΗΡΙΑ
1005
7%
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
312
2,17%
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
1674
11,66%
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
146
1,02%
ΚΟΝΓΚΟ
301
2,1%
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
4665
32,5%
ΣΥΝΟΛΟ
14.355
100%
ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
32
ΦΥΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΡΡΕΝ
6979 70,39%
ΘΥΛΗ
2939 29,64%
ΣΥΝΟΛΟ
9918
100%
Περιστατικό Πολυιατρείου
Οροθετική γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής, η
οποία ανήκε στην ΜΕΛ δημόσιου νοσοκομείου και
λάμβανε θεραπεία μέχρι και τον 11/2013. Λόγω του
γεγονότος ότι πλέον είναι ανασφάλιστη, η διοίκηση
του νοσοκομείου διέκοψε την θεραπευτική αγωγή
της παρά το γεγονός ότι οι θεράποντες ιατροί της
ζήτησαν να συνεχιστεί. Η γυναίκα παραπέμφθηκε
από την PRAKSIS στον Ευαγγελισμό, από όπου ζη-
τήθηκε η επίσημη έγγραφη απορριπτική απόφαση
της διοίκησης του αρχικού δημόσιου νοσοκομείου
και η οποία αναμένεται. Παράλληλα, η γυναίκα
λαμβάνει και πάλι την θεραπεία της και παρακο-
λουθείται από τους ιατρούς και υποστηρίζεται από
διεπιστημονική ομάδα του Πολυιατρείου Αθήνας.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...164
Powered by FlippingBook