ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 29

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εδώ χτυπά η «καρδιά» της PRAKSIS
29
Κατά τη διάρκεια του 2013 επισκέφθηκαν τις
ιατρικές υπηρεσίες των Πολυιατρείων Αθήνας και
Θεσσαλονίκης πάνω από 33.700 ωφελούμενοι.
Στα Πολυϊατρεία της PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
ασταμάτητα, τα τελευταία 18 χρόνια, κάθε άνθρωπος, σε όποια
πληθυσμιακή ομάδα και αν ανήκει, όταν αντιμετωπίζει κάποιο
πρόβλημα, ιατρικό, κοινωνικό, εργασιακό, νομικό, ψυχολογικό
…., μπορεί να έρθει και να το «καταθέσει» στους επαγγελματίες
που εργάζονται για την υποστήριξή τους, οι οποίοι θα καταβάλ-
λουν κάθε προσπάθεια για την επίλυσή του.
Μέσα από την δράση των Πολυιατρείων αυτών γίνεται προσπά-
θεια για άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ευπαθών
Κοινωνικά Ομάδων και την υπεράσπιση των ατομικών και κοινω-
νικών τους δικαιωμάτων.
Τα Πολυιατρεία στεγάζονται σε δύο αυτόνομους χώρους σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου παρέχονται δωρεάν και χωρίς
διακρίσεις:
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Γυναικολογική παρακολούθηση
Οδοντιατρική κάλυψη
Φαρμακευτική περίθαλψη
Ψυχοκοινωνική στήριξη
• Κοινωνική στήριξη
Εργασιακή Συμβουλευτική
Νομική συμβουλευτική
Δράσεις Αγωγής και Προαγωγής Υγείας των
υποστηριζόμενων πληθυσμών
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...164
Powered by FlippingBook