ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 42

42
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Υ.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
621
70%
ΑΛΛΕΣ ΜΚΟ
83
10%
ΕΝΟΡΙΕΣ
43
5%
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
37
4%
ΞΕΝΩΝΕΣ
28
3%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
25
3%
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
19
2%
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ
14
1.5%
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
14
1.5%
ΣΥΝΟΛΟ
884 100%
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ
1298 37%
ΕΛΛΗΝΕΣ
1085 31%
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
798
23%
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
162
5%
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
105
3%
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
22
1%
ΣΥΝΟΛΟ
3470 100%
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...164
Powered by FlippingBook