ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 50

Για τα προγράμματα δημόσιας υγείας η PRAKSIS έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών με:
• Άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Thessaloniki Gay Pride, Θετική Φωνή,
Κέντρο Ζωής, ΓτΚ)
• HOMOTOPIA
• Αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
• Γραφείο Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Σχολεία
• Συλλόγους και κοινότητες μεταναστών, προσφύγων, ROMA κ.ά.
• Επιστημονικές κοινότητες
• Εξειδικευμένες δομές όπως οι μονάδες και τα προγράμματα του Κέντρου Θε-
ραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), και πιο συγκεκριμένα Κ.Ε.Θ.Ε.Α.
Ανάδυση – Θεραπευτικό πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης εφήβων,
Κ.Ε.Θ.Ε.Α. ΙΘΑΚΗ – Συμβουλευτικό κέντρο, Θεραπευτική κοινότητα διαμο-
νής, Ανοιχτό πρόγραμμα, Κ.Ε.Θ.Ε.Α. Προμηθέας – Μονάδα συμβουλευτικής
κρατουμένων στην Ασφάλεια και στα σωφρονιστικά καταστήματα Κασσάν-
δρας, Γρεβενών, Σερρών και Διαβατών, Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης
για αποφυλακισμένους. Καθώς και η Ομάδα Streetwork του Ο.Κ.Α.Ν.Α.
• Συμμετοχή στο δίκτυο συνεργασίας «Οδηγίες Χρήσης» μεταξύ του ΟΚΑΝΑ
και ΜΚΟ, στο πλαίσιο του οποίου τα στελέχη και οι εθελοντές της PRAKSIS
συμμετέχουν καθημερινά στο streetwork που ως σκοπό έχει την διανομή κα-
θαρού ενέσιμου υλικού σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών και την ενημέ-
ρωσή τους για θέματα υγείας, καθώς επίσης και την παροχή πρώτων βοηθει-
ών επί τόπου
50
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...164
Powered by FlippingBook