ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 17

δεν είμαστε θιασώτες αλλά πρωταγωνιστές σε αυτή την ζωή. Ας τονί-
σουμε τα άλφα «Α» που όσο και αν προσπαθούν να μας στερήσουν,
εμείς με όλες μας τις δυνάμεις θα τα διατηρήσουμε.
Η PRAKSIS θα συμμαχεί πάντα προς αυτή την κατεύθυνση…
ΑΞΙΠΟΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΡΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
17
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ
ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙ ΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥ
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...164
Powered by FlippingBook