ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 12

Σε αυτή την κόλαση οι άνθρωποι της PRAKSIS με κινητές ιατρικές μονάδες προσπαθούν να δώσουν
με τον δικό τους τρόπο τις απαντήσεις τους. Παρέχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στήριξη
σε αυτούς τους πληθυσμούς και όπου προκύψει ανάγκη.
Κινούμαστε τόσο στα σύνορα του βορά (από τον Προμαχώνα μέχρι τον Έβρο) αλλά και στα νησιά του
Αιγαίου προκειμένου να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εισρέουν στην Ελλάδα (την
οποία την χρησιμοποιούν αναγκαστικά ως διαμετακομιστικό σημείο).
Είναι αυτές οι στιγμές που με οπλίζουν μερικές φορές ώστε να απαντώ σε όλους αυτούς που αντιτίθενται
στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών: «αν μερικές φορές σας ζητάμε χρήματα για να βοηθήσου-
με … μη μας στέλνετε στο διάολο…! Τις περισσότερες φορές, εκεί είμαστε και με αυτόν τα βάζουμε!».
Ελλάς Ελλήνων νέων ανέργων
Η Ευρώπη χάνει μία ολόκληρη γενιά νέων και φιλόδοξων εργαζομένων και η Ελλάδα χάνει κυριολε-
κτικά το μέτρημα. Τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι αδιάσειστα. Το τρίτο τρίμηνο του 2013, οι άνεργοι στη
χώρα μας εκτοξεύονται στους 1.345.387. Από το «τέρας» της έλλειψης απασχόλησης πλήττονται κυρί-
ως οι νέοι από 15 έως 24 ετών και οι γυναίκες. Οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία
πάνω από 12 μήνες), ανέρχονται στο 71% του συνόλου των ανέργων, ενώ αν επιχειρήσει κανείς σύ-
γκριση με το παρελθόν, θα διαπιστώσει ότι το ίδιο τρίμηνο του 2012, οι άνεργοι κυμαίνονταν στο 24,8%.
Η PRAKSIS προσπαθεί να δώσει τις απαντήσεις της! Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρημα-
τικότητας ξεκινά (το Business Coaching Center) ενώ τα γραφεία προώθησης στην απασχόληση τόσο
στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη (μέσω των Πολυιατρείων) δημιουργούν ένα ασφαλές δίχτυ προ-
στασίας για τους πληθυσμούς που χάνουν τη δουλειά τους. Οι εργασιακοί σύμβουλοι του προγράμμα-
τος Συν στο Πλην δημιουργούν τις προοπτικές για την μελλοντική απορρόφηση των πληθυσμών που
εντάσσονται στο πρόγραμμα.
Οι απαντήσεις που δίνουμε είναι μικρής κλίμακας … οι προοπτικές όμως που δημιουργούν είναι μα-
κράς προοπτικής. Σε αυτό πιστεύουμε, για αυτό παλεύουμε.
Κινητήρια μας δύναμη παραμένει πάντα η προσήλωσή μας στις αρχές της εθελοντικής και ανθρωπι-
στικής δράσης προς όφελος των πληθυσμών που βρίσκονται σε κίνδυνο είτε λόγω της φτώχειας είτε
λόγω των ασθενειών ή ακόμη γιατί οι φυσικές καταστροφές, οι πόλεμοι και οι συνέπειές τους ή οι
φυλετικές, κομματικές ή κοινωνικές διώξεις τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Καθη-
μερινά μάλιστα διαπιστώνουμε ότι οι πληθυσμοί που ξεφεύγουν από τα δίκτυα της κοινωνικής αρωγής
και της πρόνοιας γίνονται ολοένα και περισσότεροι.
Το σκηνικό στην Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει. Η βαθύτατη οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει γενιές
και στρατιές «νεοπτοχών» και «νεοάστεγων» Ελλήνων. ‘Ανθρωποι μιας νέας εποχής η οποία σηματο-
12
Η ανασκόπηση του 2013
Από τον Τζανέτο Αντύπα
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...164
Powered by FlippingBook