ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 6

EDITORIAL........................................................................................... 8
ΠΟΙΟ ΕΙΜΑΣΤΕ.................................................................................. 18
Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ.................................................................................. 22
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ....................................... 28
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ................................................................................ 44
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ............................................................ 46
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ.................................................................................... 50
ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ. ........................................................... 52
ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ / MOBILE SCHOOL..................... 56
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ......................................................... 58
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ................................... 59
ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ................................................................................. 62
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ............................................................ 70
ERF-ΣΤΕΓΗ........................................................................................ 74
ΕRF / ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«PRAKSIS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ»....................................... 78
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ
(PROTECTING CHILDREN ON THE MOVE)...................................... 80
ADDRESSING THE NEEDS OF UNACCOMPANPANIED
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...164
Powered by FlippingBook