ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 15

καθημερινής δυστυχίας.
Μερικές φορές σκεφτόμαστε ότι δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να
παλεύουμε για το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ! Αλήθεια, άλλο ένα άλφα «Α» το οποίο
ενώ θα έπρεπε να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης
φύσης… εν τέλει αποτελεί τις μέρες μας σπάνιο προσδιοριστικό!
Σήμερα πλέον, η κοινωνία μας, έχει αποκτήσει μια νέα τάξη αν-
θρώπων που ζουν χωρίς δουλειά, χωρίς στέγη, χωρίς μισθό, χωρίς
χαρτιά, χωρίς γιατρό και φάρμακα, χωρίς οικογένεια, χωρίς κάποιο
επίδομα, χωρίς μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια, χωρίς μέλλον! Χωρίς τα
ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ!
Μία νέα τάξη δημιουργείται: «οι χωρίς αύριο» !
Για αυτούς τους ανθρώπους συναντήθηκε η αγωνία της PRAKSIS με
την βούληση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και δημιουργήθηκε το
«Συν στο Πλην». Ένα πρόγραμμα με δύο άξονες. Έναν παρεμβατικό
και έναν προληπτικό.
Στο παρεμβατικό του κομμάτι, το Συν στο Πλην έρχεται να ανακου-
φίσει δραστικά τον άστεγο πληθυσμό
(τόσο στην Αθήνα και στον Πει-
ραιά και πολύ σύντομα –ελπίζουμε- και στη Θεσσαλονίκη).
Στο προλη-
πτικό του κομμάτι (σπάνια πλέον συναντάμε την λέξη πρόληψη στον
κοινωνικοπρονοιακό ιστό της χώρας μας!) ασχολείται με την μέση
ελληνική οικογένεια
που ενώ μέχρι πρότινος ήταν στο επίκεντρο των
κοινωνικών μεταβιβάσεων, εντελώς ξαφνικά βρέθηκε άπραγη, άνερ-
γη και ανίκανη να αντιμετωπίσει τα βάρη και τις υποχρεώσεις που το
συστημικό καταναλωτικό πρότυπο της είχε επιβάλλει. Στην ουσία μέσα
από αυτό το πρόγραμμα «τεστάρεται» με πράξεις το ελάχιστο εγγυη-
μένο εισόδημα που θα έπρεπε να ισχύει και στην Ελλάδα (όπως ισχύει
στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών μελών) η οποία εξακολου-
θεί να σταθμίζει τον πληθυσμό της με όρους ορίων φτώχειας.
Κοινω-
νικοί Λειτουργοί, Εργασιακοί Σύμβουλοι, Χρηματοπιστωτικοί Συνερ-
γάτες και Δικηγόροι, ασχολούνται με 650 περίπου οικογένειες τον
μήνα προσπαθώντας όχι μόνο να ανακουφίσουν τα οικογενειακά
τους έξοδα αλλά κυρίως να τους επαναχαιτίσουν και να τους επα-
νεντάξουν στην ανοικτή αγορά εργασίας.
Ενώ κάποιος θα περίμενε
ότι αυτό αποτελεί ουτοπία (στην Ελλάδα που καταγράφει σε ημερήσια
βάση 1000 ανέργους) στην PRAKSIS το κάνουμε πραγματικότητα. Εδώ
οι αριθμοί παύουν να είναι στατικοί και αποκτούν την δύναμη και την
μαγεία τους!
Στη σημερινή Ελλάδα, όπου ανθεί το
«κυνήγι της φθηνής πατάτας»
, τα
κέντρα διανομής συσσιτίου και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, πηγαίνουν
Έλληνες και μη.
Δεν γίνεται καμία διάκριση, γιατί η πείνα είναι από
τα κοινά «ελαττώματα», των ανθρώπων! Άλλωστε, όπως φαίνεται,
όλους αυτούς, Έλληνες και μη, καμιά κοινωνία δεν τους στήριξε και
καμιά πατρίδα δεν τους «αγκάλιασε»!
Εκείνο που με λυπεί, είναι ότι
ένας από τους κορυφαίους πολιτισμούς του Κόσμου
(όπως ο δικός
μας)
, δέχθηκε τέτοια αλλοίωση, ώστε να μπορεί αυτός ο Λαός να πετά
ένα μεγάλο τμήμα του
(που όλο και μεγαλώνει)
στον Καιάδα της αφά-
νειας και της εξαθλίωσης. Αυτό όμως που με λυπεί περισσότερο είναι
ότι
η εξαθλίωση είναι μια δυνητική προοπτική για όλους!
Για αυτό το λόγο η PRAKSIS πέρα από την προσφορά στο πεδίο
έχει επιλέξει να συμμετέχει δυναμικά σε Δίκτυα και σε Συμπράξεις
Δευτεροβάθμιων οργάνων προκειμένου να διεκδικεί τα αυτονόητα
και σε θεσμικό επίπεδο.
Ως μέλος των Δικτύων: Καταπολέμησης της
Φτώχειας και του Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία
κατορθώσαμε να συμπεριληφθεί (με νόμο πλέον) και ο άστεγος ως
ευπαθής ομάδα, στο κοινωνικοπρονοιακό κάδρο.
Η PRAKSIS έγινε
πλήρες μέλος του Πανευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα θέματα
των Αστέγων, FEANTSA. Με μέλος μας μάλιστα συμμετέχουμε και
στο Διοικητικό Συμβούλιο της.
Αυτή όμως είναι μία έκδοση – αποτύπωση – χρονολόγιο αναφοράς και
δράσης .. με PRAKSIS για τον ίδιο τον άνθρωπο! Δεν θα ήθελα να τε-
λειώσει με αρνητικές σκέψεις … αλλά κάπως ευοίωνα…
Θα ήθελα επομένως από ψυχής να ευχαριστήσω όλους εσάς: υπο-
στηρικτές, δωρητές, χορηγούς, εθελοντές, στελέχη που και αυτή την
χρονιά συνεχίσατε να συμμετέχετε με όρεξη και μεράκι σε αυτή την
ανθρώπινη περιπέτεια που εμείς ονομάζουμε PRAKSIS! Ένα μεγάλο
ευχαριστώ που μας βοηθήσατε την ψυχραιμία μας, την αξιοπρέπεια
μας και τον πολιτισμό μας. …
και μία Υπόσχεση σε όλους μας για
15
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...164
Powered by FlippingBook