ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 143

Συγκριτική Αξιολόγηση Εσόδων
Σύγκριση Θεσμικών – Ιδιωτικών πόρων
Τα έσοδα της PRAKSIS για το 2013 προήλθαν κατά 75,% από ιδιωτικούς πόρους ενώ κατά 25%
από θεσμικούς πόρους
24,65%
ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
75,35%
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
143
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,...164
Powered by FlippingBook