ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 133

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
Εκδήλωση αφιερωμένη στους πρόσφυγες στο πολιτιστικό Κέ-
ντρο ‘’Προποντίς’’, στην Καλαμαριά, όπου πραγματοποιήθη-
κε - Προβολή Ντοκιμαντέρ με θέμα τους Πρόσφυγες και στη
συνέχεια συζήτηση με εκπροσώπους της ΜΚΟ PRAKSIS γύρω
από τα καθημερινά προβλήματα των προσφύγων στη σημερινή
πραγματικότητα .
16ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ
Συμμετοχή στο 16ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ με περίπτερο ενη-
μέρωσης , όπου στελέχη και εθελοντές της οργάνωσης ενημέ-
ρωναν για τις δράσεις και το έργο της οργάνωσης τους επισκέ-
πτες του φεστιβάλ . Στο πλαίσιο των workshops και συζητήσεων
διεξήχθη συζήτησης με θέμα: «Νομικά προβλήματα μετανα-
στών και προσφύγων» από νομικό εκπρόσωπο της PRAKSIS και
τη συμμετοχή εκπροσώπων ΣΕΜ και συλλόγων μεταναστών. Το
βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Μπες στη θέση του άλλου» και
το mobile school απασχόλησαν τους μικρούς επισκέπτες ενώ η
εθελοντές και στελέχη συμμετείχαν στο ποδοσφαιρικό τουρ-
νουά του 16ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ.
Συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου
Συμμετοχή με περίπτερο ενημέρωσης στη Συναυλία του Θανά-
ση Παπακωνσταντίνου στο Φράγμα της Θέρμης με στόχο την
ενημέρωση και τη συλλογή φαρμάκων.
4ο Κ.Ο.Θ. Underground Festival
Για ακόμη μια χρονιά η PRAKSIS συμμετείχε ως προσκεκλημέ-
νος φορέας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο πλαί-
σιο του 4ου Κ.Ο.Θ. Underground Festival.
“Κινήσου Ενάντια στον Καρκίνο”
Συμμετοχή του Mobile school στη σκυταλοδρομία “Κινήσου
Ενάντια στον Καρκίνο” στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
MOVE.
Καμπάνια ενημέρωσης και εξέτασης για την
Ηπατίτιδα Β.
Η PRAKSIS στο πλαίσιο της καμπάνιας ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ και συ-
νεχίζοντας την ενημέρωση για την Ηπατίτιδα Β, ξεκίνησε εξά-
μηνη πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα
Β.Η PRAKSIS για όλο το μήνα Νοέμβριο έδωσε τη δυνατότητα
δωρεάν εξέτασης για την Ηπατίτιδα Β. Η εξέταση έγινε με αι-
μοληψία καθημερινά στο Πολυϊατρείο της Θεσσαλονίκης ενώ
πραγματοποιήθηκαν και εξορμήσεις με τη κινητή μονάδα της
οργάνωσης σε δυο διαφορετικά σημεία της πόλης για πληρο-
φόρηση και ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού..
Στο πλαίσιο της ίδιας καμπάνιας πραγματοποιήθηκε στις
12/12/2013 Συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων του πιλοτικού μήνα εξέτασης. Στη Συνέντευξη Τύπου
παρουσιαστήκαν δημογραφικά στοιχεία του δείγματος του πι-
λοτικού προγράμματος και τα αποτελέσματα, χωρίς να αναφερ-
θούν προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενων.
Ευρωπαϊκή εβδομάδα εξέτασης για HIV
Με μήνυμα «ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV - ΚΑΝΕ ΤΟ ΤΕΣΤ» η PRAKSIS
πραγματοποίησε σε 7 διαφορετικά σημεία της πόλης της Θεσ-
σαλονίκης εξορμήσεις με την κινητή μονάδα ενημέρωσης και
εξέτασης
Παγκόσμια Ημέρα για το HIV/AIDS
Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με την Κινητή
μονάδα ενημέρωσης και εξέτασης για τον HIV.
Εθέλοντας και γράφοντας
Συμμετοχή της οργάνωσης στην εκδήλωση με τίτλο «ΕΘΕΛΟ-
ΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ» του Thess-Δίκτυο, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονο-
μική και Κοινωνική Ανάπτυξη, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου
οργανώθηκε ένα πραγματικό γραφείο τύπου με τη διαφορά ότι
δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, σκιτσογράφοι, γραφίστες έγιναν
όλοι οι κάτοικοι της πόλης.
Ενημέρωση για το HIV/AIDS
Ενημέρωση στο πανεπιστήμιο της Φλώρινας και πραγματοποί-
ηση rapid testμε την Κινητή μονάδα ενημέρωσης και εξέτασης
133
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,...164
Powered by FlippingBook