ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 127

Προετοιμασία για την Ελληνική Προεδρία:
μέσω της Εθνικής Ομάδας για τα ζητήματα ναρκωτικών και της
Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη δόθηκε η δυνατότητα
στην οργάνωση να συμμετέχει στην προετοιμασία 3 σημαντικών
θεματικών, που υιοθετήθηκαν στο πρόγραμμα της Ελληνικής
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξάμηνο Ιανουάριος –
Ιούνιος 2014). Τα ζητήματα αφορούσαν παρεμβάσεις υγείας
στο μεταναστευτικό πληθυσμό στα κέντρα κράτησης, νέες ψυ-
χοδραστικές ουσίες και αναπτυξιακή πολιτική της Ευρώπης σε
θέματα υγείας.
Νομικές κινήσεις:
η PRAKSIS σε συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με στό-
χο την αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της Υπουργικής
Απόφασης 39α, με την εφαρμογή της οποίας διασύρθηκαν τον
Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 γυναίκες, θετικές στον ιό HIV, χρή-
στριες ναρκωτικών ουσιών. Η υπόθεση ακόμα εκκρεμεί, έχο-
ντας λάβει 2 αναβολές από το ΣτΕ.
Συγγραφή εκθέσεων: σε συνεργασία με την εταιρία ΔΙΟΓΕΝΗΣ
και εξαιτίας της πολυεπίπεδης εμπλοκής της οργάνωσης από
την αρχή που ξέσπασε η επιδημία HIV στους χρήστες ενδοφλέ-
βιων ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας, δημοσιεύθηκε
μια Ενημερωτική Έκθεση για το θέμα, η οποία περιλάμβανε και
προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης προς την πολιτική
ηγεσία. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στο website του ΔΙΟΓΕΝΗ και
της PRAKSIS σε ελληνικά και αγγλικά.
127
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,...164
Powered by FlippingBook