ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 131

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ/
Τεχνόπολις
Καλεσμένοι στην συναυλία της ΣΧΕΔΙΑΣ η κινητή μονάδα της
PRAKSIS παρείχε δωρεάν ,ανώνυμα και γρήγορα το τεστ για
τον HIV καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας
YOGA EVENT/
Εθνικό Γυμναστήριο Άθηνων, Ι.Φωκιανός
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια
δίωρη πρακτική στη Yoga, από 4 διαφορετικές δασκάλες , εκ-
προσώπους διαφορετικών ειδών δίνοντας ένα συμβολικό αντί-
τιμο. Τα έσοδα διατέθηκαν στο πρόγραμμα της PRAKSIS Συν
στο Πλην . Στην εκδήλωση συμμετείχε το συγκρότημα Bhakti
Age Kirtan .
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ CSR ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ παρουσιάστηκε σαν την καλύτε-
ρη πρακτική CSR.H PRAKSIS συμμετείχε με περίπτερο ενημέ-
ρωσης.
EMMAUS
Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα πραγματοποίησε εκδήλωση
δικτύωσης για να ενημερώσει και ανταλλάξει καλές πρακτικές
με την ΕΜΜAUS Europe. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλές
ΜΚΟ καθώς και ο Υπουργός Εργασίας της Ελλάδας και ο Γάλ-
λος πρέσβης.
MEDITERRANIAN COLLEGE
Παρουσίαση της σημασίας του Εθελοντισμού μέσα από καλές
πρακτικές από εθελοντές της οργάνωσης.
ΜΟΝΕΥ SHOW/HILTON
H PRAKSIS συμμετείχε με περίπτερο ενημέρωσης για τις δρά-
σεις της και με παρουσίαση εθελοντών της οργάνωσης με τίτλο
«Από την ιδέα του εθελοντισμού στην PRAKSIS.
ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ/
643ο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων
Στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού προγράμματος «ΠΑΙ-ΖΟΥ-ΜΕ
ΜΑΖΙ» πραγματοποιήθηκε τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ
και πινγκ-πονγκ. Στόχος μας η ανταλλαγή εμπειριών των νεαρών
γηγενών μαθητών υπηκόων τρίτων χωρών μέσω του αθλητισμού
ως διεθνούς γλώσσας.
PHILELLENES /Εκδήλωση για την υποστήριξη
του προγράμματος ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ το οποίο
υλοποιεί η PRAKSIS, στο Λος Άντζελες
Σε συνεργασία με την Αμερικάνικη εταιρεία δημοσίων σχέσε-
ων και διοργάνωσης εκδηλώσεων Jane Owen Public Relations
(JOPR) πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερη εκδήλωση ευαισθητο-
ποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονο-
μικής κρίσης στην Ελλάδα και τον αντίκτυπό της σε πολλούς συ-
νανθρώπους μας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η συγκέντρωση
πόρων για την ενίσχυση του προγράμματος ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ.
Hellenic American College & Hellenic American
University
Παρουσίαση από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της οργάνω-
σης με θέμα: «Τα Βασικά Σημεία Διαχείρισης Εθελοντικής Δρά-
σης ( The ABC’s of Volunteer Recruitment)»
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΕΕΣ ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΜΑΣ
Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν να δημιουργήσει μια νέα συζή-
τηση και να προβάλλει μια νέα οπτική για τον κόσμο μας και
για το ποιοι είμαστε εμείς μέσα σ’ αυτόν, η οποία να εμπνέει
το κοινό, να δίνει ελπίδα, να προτείνει κατευθύνσεις, διεξόδους
και ευκαιρίες για δημιουργική συμμετοχή και να συμβάλλει στο
να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη, αλλά και την ευθύνη μας ως
μέλη της κοινωνίας και του κόσμου μας. Παρουσίαση από την
Υπεύθυνη Ανθρώπινου δυναμικού της οργάνωσης Δανάη Βαλ-
λιανάτου.
131
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...164
Powered by FlippingBook