ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 135

Βοήθησε τους ασυνόδευτους ανήλικους που
ζουν άστεγοι στην Πάτρα.
Συλλογή τροφίμων, ρούχων (μπουφάν, φόρμες, κάλτσες), πα-
πουτσιών. Όλα τα τρόφιμα και τα ρούχα, μεταφέρθηκαν (street
work) από το προσωπικό του Drop-In Centre στα εγκαταλειμμέ-
να μέρη όπου ζουν οι ανήλικοι σε συνθήκες αστεγίας.
Κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς
• H PRAKSIS υπήρξε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών του Δήμου Πατρέων.
• Πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία της Πάτρας (δημοτικά, γυ-
μνάσια, λύκεια) ενημερώσεις για της δράσεις της PRAKSIS
αλλά και για την ομάδα στόχου του Drop - In Centre, τους
ασυνόδευτους ανήλικους. Σε κάποια από τα σχολεία πραγ-
ματοποιήθηκαν μια σειρά από βιωματικά εργαστήρια με
τις παρακάτω θεματικές ενότητες: «Η εμπειρία της Μετα-
νάστευσης για παιδιά», «Το ταξίδι της φυγή», «Εμείς και οι
άλλοι».
• Ενημερώσεις για τα προγράμματα της PRAKSIS και το Κέ-
ντρο Ημέρας για ασυνόδευτους ανήλικους (Drop-In Centre),
πραγματοποιήθηκαν σε σπουδαστές Κοινωνικής Εργασίας
του ΤΕΙ Πάτρας.
Με τους εξυπηρετούμενους-ασυνόδευτους ανηλίκους του Κέ-
ντρου Ημέρας (Drop-In Centre):
• Επισκεφτήκαμε και ξεναγηθήκαμε στο Νέο Αρχαιολογικό
Πατρών
• Παρακολουθήσαμε 3 θεατρικές παραστάσεις
• Παρακολουθήσαμε αγώνες ποδοσφαίρου της πατρινής
ομάδας ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ
• Συμμετείχαμε σε δημιουργικά εργαστήρια Καραγκιόζη
• Γιορτάσαμε όλες τις παραδοσιακές γιορτές των χωρών κα-
ταγωγής των εξυπηρετούμενων- ασυνόδευτων ανήλικων
135
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...164
Powered by FlippingBook