ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 141

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2013
«οι αποδείξεις … τα τιμολόγια…
κρύβουν ανθρώπινες ιστορίες»
141
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,...164
Powered by FlippingBook