ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 140

140
Συν στο Πλην, Καμπάνια Αστεγίας
Είναι λεπτή η γραμμή ανάμεσα..
Στο πλαίσιο του προγράμματος Συν στο Πλην, δημιουργήθηκε
καμπάνια με τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, αφίσες και web
posts & banners η οποία στόχο είχε την ευαισθητοποίηση και την
ενημέρωση στο θέμα της Αστεγίας. Η καμπάνια απευθύνθηκε στο
κοινό ώστε να καταδείξει το πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα
στην οικονομική ασφάλεια και στην αστεγία το οποίο αποτέλεσε
και το σλογκαν: «Είναι λεπτή η γραμμή ανάμεσα».
1...,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,...164
Powered by FlippingBook