ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 139

139
3ήμερο εκδηλώσεων «ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»
για το HIV/AIDS- Τεχνόπολις, Γκάζι
Στη διάρκεια του τριημέρου 29-30/11 και 01/12, πραγματοποιήθη-
καν εκδηλώσεις και δράσεις ενημέρωσης για τον HIV με κατάληξη
την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Η PRAKSIS συμμετείχε σε
εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με πολύ μεγάλη
απήχηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.
Στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε κοινή συνέντευξη τύπου στην Τε-
χνόπολις στο Γκάζι, από τις οργανώσης PRAKSIS, Κέντρο Ζωής
και Θετική Φωνή όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της
Εβδομάσας Εξέτασης για τον HIV όπως και προτάσεις δράσεων
προς την Πολιτική Ηγεσία και την Κοινωνία των Πολιτών. Σε συ-
νέχεια της συνέντευξης Τύπου, πραγματοποιήθηκε πορεία από το
Γκάζι προς στην Πλατεία Μοναστηρακίου όπου και σχηματίστηκε
μία μεγάλη ανθρώπινη κορδέλα του Παγκόσμιου σήματος της Ημέ-
ρας κατά του AIDS.
Αντίστοιχα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης με την Κινητή μονάδα ενημέρωσης και εξέτασηςγια
τον HIV και στη Θεσσαλονίκη.
Στην Πάτρα, το Κέντρο Ημέρας για ασυνόδευτους ανήλικους
(Drop-In Centre) της PRAKSIS με αφορμή τη Παγκόσμια Μέρα
κατά του AIDS διοργάνωσε σε συνεργασία με άλλους 16 φορείς
της Πάτρας (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αντιδημαρχεία Υποστή-
ριξης Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων και Ένταξης Με-
ταναστών, Αντιδημαρχεία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Πρό-
νοιας, Δημοτική Μουσική Μπάντα δήμου Πατρέων, Πανεπιστήμιο
Πατρών, ΚΕΘΕΑ Οξυγόνο, Σύλλογος Οικογένειας Θεραπευτικής
Κοινότητας Γέφυρα του ΟΚΑΝΑ, Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λει-
τουργών, HELMSIC, Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπι-
στημίου Πατρών, Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας και Πελοπον-
νήσου, Γιατροί του Κόσμου, Blender, Ελληνικός Eρυθρός Σταυρός,
Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, Α.Σ.Τ.Ο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ) μια σειρά δράσεων στην Πλατεία Γεωργίου για
την ενημέρωση του κόσμου για τον HIV/AIDS. H PRAKSIS με την
κινητή μονάδα της πραγματοποίησε τα rapid test με τη χρήση στο-
ματικού υγρού. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν στους δρόμους
της πόλης free hugs και συναυλία σε καφέ μπαρ όπου τα έσοδα
διατέθηκαν για το Drop-In Centre της PRAKSIS.
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...164
Powered by FlippingBook