ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 95

95
Επιμέρους στόχοι
Δραστηριότητες
Οι δράσεις που παρέχονται μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του συγκε-
κριμένου Μέτρου, είναι οι ακόλουθες:
Πρωτοβάθμιος Ιατρικός έλεγχος
Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας
Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης/ εντοπισμός
ευάλωτων πληθυσμών
Εφαρμογή βασικών μέτρων δημόσιας υγείας,
για την αποφυγή επιδημιών
Παραπομπές στο τοπικό σύστημα υγείας, όποτε απαιτείται
και μεταπαρακολούθηση των περιστατικών
Νομική συνδρομή
Παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής
Από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2013, πραγματοποιή-
θηκαν συνολικά (57) εξορμήσεις με την Κινητή Ιατρική Μονάδα,
σε δεκατρία (19) διαφορετικά σημεία υψηλής συγκέντρωσης της
ομάδας στόχου, στην ευρύτερη περιοχής της Θεσσαλονίκης. Οι
περιοχές επιλέχθηκαν μετά από διερευνητική κοινωνική εργασία
στο δρόμο / street-work και μαρτυρίες της ίδιας της ομάδας στό-
χου. Είναι περιοχές που διαμένουν, εργάζονται και συγκεντρώνο-
νται αρκετά άτομα της ομάδας στόχου.
Από τις 18/9/13 έως 31/10/13, η Ιατρική Κινητή μονάδα, πραγμα-
τοποίησε συνολικά (30) παρεμβάσεις, σε (12) Κέντρα Κράτησης
(Τ.Σ.Φ. Ειδομένης, Τ.Σ.Φ. Πολυκάστρου, Τ.Δ.Λ. Αγίου Αθανασίου,
Τ.Δ.Λ. Παρανεστίου Δράμας, Τ.Δ.Λ. Κορδελιό, Τ.Σ.Φ. Μυγδονίας ,
Τ.Δ.Λ. Θέρμης, Μεταγωγών, Τ.Σ.Φ. Δοιράνης, Α.Τ. Σερρών, Τ.Δ.Λ.
Ορμύλιας, Τ.Δ.Λ. Γεωργιανών)
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
57 σε 31 διαφορετικά σημεία
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ/ ΠΡΑΞΕΙΣ
2850 και 74 επανεξετάσεις
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ/ ΠΡΑΞΕΙΣ
901
ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / ΠΡΑΞΕΙΣ
(18) ομαδικές ενημερώσεις νομικής συμβουλευτικής σε
σύνολο περίπου 797 ατόμων και (317) ατομικές ενημερώσεις
και πράξεις, νομικής συμβουλευτικής.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
1745 είδη
ΤΥΠΟΣ / ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2 δελτία τύπου , 3 αναρτήσεις
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...164
Powered by FlippingBook