ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 97

STREET-WORK ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΦΥΛΟ
ΑΤΟΜΑ
ΑΝΤΡΕΣ
284
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
72
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
10
ΣΥΝΟΛΟ
366
<18
26
19-25
91
26-50
239
>50
10
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΙΣ STREET-WORK
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΙΣ STREET-WORK
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
97
-Το Πρόγραμμα «Στήριξη ευπαθών Ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στα Σημεία Εισό-
δου, καθώς και σε περιοχές με μεγάλη συσσώρευση των Ομάδων- Στόχων», χρηματοδοτήθηκε
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων Επείγοντα Μέτρα Οικονομικό Έτος 2013 (100%) , για
το χρονικό διάστημα από 01/05/2013 έως και 31/10/2013 με εγκεκριμένο ποσό 81.000,00€
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...164
Powered by FlippingBook