ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 107

PRAKSIS SUPPORT
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την εταιρία MAC και μέσω
του MAC AIDS FUND. Σκοπός του προγράμματος είναι η πα-
ροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε HIV οροθετικά άτομα κα-
θώς και σε όσους ζουν με τον ιό. Μέσω του προγράμματος, τα
στελέχη της PRAKSIS παρέχουν συμβουλευτική σε κοινωνικά,
προνοιακά και εργασιακά θέματα καθώς και νομικές συμβου-
λές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, παρέχεται ιατρική
συμβουλευτική και στήριξη σε θέματα του AIDS.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται για δεύτερη
φορά από το MAC AIDS FUND. Από τον προηγούμενο κύκλο
χρηματοδότησης έχουν ήδη εξυπηρετηθεί στο πλαίσιο του
προγράμματος 314 περιπτώσεις, ορισμένες εκ των οποίων συ-
νεχίζουν να παρακολουθούνται από τους επαγγελματίες του
προγράμματος. Οι νέες εντάξεις στο πρόγραμμα για το 2013
ανέρχονται σε 257.
Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος εξυπηρετούνται και οι
οροθετικοί κρατούμενοι του Νοσοκομείου των Φυλακών “Άγι-
ος Παύλος”, μέσα από τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται
από κοινωνικούς επιστήμονες της PRAKSIS.
Έως 31/12/2013 εξυπηρετήθηκαν μέσω του προγράμματος 257
άτομα.
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
80
ΙΡΑΝ
33
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
24
ΑΛΒΑΝΙΑ
22
ΝΙΓΗΡΙΑ
19
ΓΕΩΡΓΙΑ
18
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
61
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΑΤΟΜΑ
<25
51
26-50
171
>51
35
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το MAC AIDS FUND
ΑΝΔΡΕΣ
184
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
73
107
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...164
Powered by FlippingBook