ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 105

ΦΥΛΟ ΚΛΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΡΕΣ
152
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
148
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΚΛΗΣΕΙΣ
20-30
16
30-40
149
40-50
127
>50
8
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την εταιρία BRISTOL.
ΠΙΛΟΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β
ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ
Στο πλαίσιο της καμπάνιας ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ!? υλοποιήθηκε
πρόγραμμα εξέτασης για την πιθανή ανίχνευση της Ηπα-
τίτιδας Β σε δείγμα 300 ατόμων, με την ευγενική χορηγία
της Bristol-Myers Squibb,την επιστημονική υποστήριξη
της ΕΕΜΗ και με την συνεργασία του ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ –Σύλ-
λογος Ασθενών Ήπατος.
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Δυνατότητα δωρεάν εξέτασης, για τον ιό της Ηπατίτιδα Β,
από εκπαιδευμένη διεπιστημονική ομάδα της PRAKSIS,
σε ομάδες υψηλού κινδύνου και στον γενικό πληθυσμό, με
παράλληλη ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης και
προφύλαξης από τον ιό. Η δράση έλαβε χώρα στο Πολυϊ-
ατρείο της Θεσσαλονίκης και σε εξωτερικές παρεμβάσεις
με την ιατρική κινητή μονάδα, τον Νοέμβριο του 2013.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ ΔΙΑΧΥΣΗ
Διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό και πραγματοποιήθηκε
ενημέρωση από την ιατρική υπηρεσία, για τον τρόπο με-
τάδοσης και προφύλαξης του ιού της Ηπατίτιδας Β, σε
όλους τους εξυπηρετούμενους του Πολυιατρείου της
PRAKSIS και σε φορείς και δομές της πόλης. Επιπλέον
πραγματοποιήθηκε αφισοκόλληση σε καίρια σημεία της
πόλης και τοποθετήθηκε Banner στην είσοδο του Πολυι-
ατρείου. Τέλος δημιουργήθηκε σπότ που προβλήθηκε σε
ΜΜΕ.
ΔΡΑΣΕΙΣ
Πραγματοποιήθηκαν τρεις εξωτερικές δράσεις, εξέτασης
και ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα Β.
Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ, δείγμα 14 αιμοληψίες σε πρώην
χρήστες
Περιοχή ΚΑΜΑΡΑΣ, με την κινητή ιατρική μονάδα,
δείγμα 20 αιμοληψίες
Πλατεία Επτάλοφου, με την κινητή ιατρική μονάδα,
δείγμα 21 αιμοληψίες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΕΛΛΑΔΑ
189
ΑΛΒΑΝΙΑ
33
ΝΙΓΗΡΙΑ
17
ΓΕΩΡΓΙΑ
12
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
10
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
39
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ:
138
, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ:
83
ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ:
18
,
ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ:
10,
ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ
ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ:
1
105
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...164
Powered by FlippingBook