ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 85

85
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, την Σουηδία και μεμονωμένες χώρες της Ευρώπης
ADDRESSING THE NEEDSOF
UNACCOMPANPANIEDMINORS
Το Πρόγραμμα ADDRESSING THE NEEDS OF UNACCOMPA-
NIED MINORS (UAMs) IN GREECE, υλοποιήθηκε στην Ελλάδα
από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013, με συντονιστή
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και συγχρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Σουηδία, την Ολλανδία και την
Δανία, από την PRAKSIS σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα
και την ΑΡΣΙΣ στην Θεσσαλονίκη.
Το Πρόγραμμα εστίασε στην Εθελοντική Επιστροφή και Επανέ-
νταξη ασυνόδευτων ανηλίκων που επιθυμούν να επιστρέψουν
στις οικογένειές τους στις χώρες προέλευσης. Η PRAKSIS
υλοποίησε δράσεις για τον εντοπισμό και την ενημέρωση των
ασυνόδευτων ανηλίκων οι οποίες εστιάστηκαν σε streetwork,
παρεμβάσεις στην Αμυγδαλέζα και ενημερωτικές δράσεις στα
Πολυϊατρεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και στο Κέντρο
Ημέρας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους στην Πάτρα.
Το Πρόγραμμα πρόσφερε σε όσους ασυνόδευτους ανήλικους
το επιθυμούσαν:
Κάλυψη του κόστους για την έκδοση των ταξιδιωτικών εγ-
γράφων και το εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης.
Παροχή βοήθειας και στήριξης πριν και μετά την αναχώρη-
ση του ασυνόδευτου ανηλίκου προς τη χώρα προέλευσης.
Παροχή υποστηρικτικών μέτρων επανένταξης στη χώρα
προέλευσης αναφορικά με την εκπαίδευση των ανηλίκων, το
ξεκίνημα μικρής επιχείρησης, την εκπαίδευση σε συγκεκρι-
μένο τομέα ή οικονομική στήριξη σε ανεξάρτητη εργασία.
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
69
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
4
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
23
ΣΟΜΑΛΙΑ
3
ΑΛΓΕΡΙΑ
4
ΜΑΡΟΚΟ
22
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
8
ΣΥΡΙΑ
4
ΓΟΥΙΝΕΑ
5
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
1
ΤΗΝΥΣΙΑ
2
ΓΚΑΜΠΑ
6
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
17
ΛΙΒΥΗ
7
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
1
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...164
Powered by FlippingBook