ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 63

ΣΥΝ ΣΤΟΠΛΗΝ
63
TΟΠΛΑΙΣΙΟ
Η ύφεση πρακτικά ολοκλήρωσε μέσα στο 2013 τον 6ο χρόνο κα-
θιστώντας την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα ανακούφισης για
την όλο και μεγαλύτερη μερίδα ενεργού πληθυσμού που φαίνεται
να θίγεται σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτές. Ενδεικτικά αναφέ-
ρονται:
Η προοπτική της άρσης προστασίας της α΄κατοικίας, έστω και
με προϋποθέσεις, αφήνει 300.000 νοικοκυριά στο δρόμο.
Ένα στα τρία στεγαστικά δάνεια βρίσκεται στο κόκκινο
40% του ενεργού πληθυσμού έχουν υποστεί μείωση στο ει-
σόδημα ενώ 55% έχουν υποστεί μείωση στο εισόδημα λόγω
αύξησης της φορολογίας
Μόνο στη ΔΕΗ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν
το Δεκέμβριο 2013, υπάρχουν 350.000 διακοπές εκ των οποί-
ων μόλις 140.000 έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση ενώ 35.000
νοικοκυριά έχουν καταγραφεί να συνεχίζουν να χρεώνουν
την ΔΕΗ παρά τη διακοπή που πρακτικά σημαίνει ότι έχουν
«σηκώσει» το διακόπτη παράνομα.
ΗΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Το πρόγραμμα «Συν στο Πλην» είναι μία πρωτοποριακή και μονα-
δική για τα ελληνικά δεδομένα πρωτοβουλία, σχεδιασμένη από
κοινού από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (
και την
PRAKSIS.
Προγράμματα, όπως αυτό της Κοινωνικής Κατοικίας, εστιάζουν
στη παροχή οικονομικής ενίσχυσης και συμβουλευτικής υπο-
στήριξης, με άμεσο στόχο να διατηρήσει κάθε οικογένεια την
αυτονομία της. Η λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής
Αστέγων αποτελεί την έτερη πλευρά του ίδιου προγράμματος,
καθώς έχει κυρίως ανακουφιστικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα
συμβάλλει στην ανακούφιση μιας ιδιαίτερα ευάλωτης πληθυσμι-
ακής ομάδας, η οποία βιώνει έντονα, με πολύ σκληρό τρόπο, τις
επιπτώσεις της κρίσης σε καθημερινή βάση.
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...164
Powered by FlippingBook