ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 66

Το 2013 και στα δύο Ανοικτά Κέντρα Ημερήσιας Υποδο-
χής Αστέγων στην Αθήνα και στον Πειραιά αντίστοιχα,
εξυπηρετήθηκαν μέσα από
45.494
επισκέψεις
1.980
άτο-
μα που βρίσκονται σε συνθήκες επισφαλούς κατοικίας,
εγκαταλελειμμένα κτίρια ή στο δρόμο.
Από αυτούς το 32% είναι Έλληνες πολίτες και το 10% Ευ-
ρωπαίοι πολίτες. Οι αλλοδαποί, που αντιστοιχούν περίπου
στο 58%, προέρχονται από πληθώρα χωρών με προεξέ-
χουσα το Αφγανιστάν. Παρακάτω στο Πίνακα 3 υπάρχει
αναλυτική παρουσίαση των χωρών προέλευσης.
ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
66
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
602
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
11
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
61
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
23
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
2
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
504
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΕΞΩΣΗΣ
215
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΒΙΑΣ
2
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ / ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
60
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
187
ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ
302
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ETHOS-ΑΝΑΛΥΣΗ
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...164
Powered by FlippingBook