ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 65

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2013
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
155
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
442
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
5
ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
69
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
70
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
75
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
2
ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
50
ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
9
65
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...164
Powered by FlippingBook