ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 67

67
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ
261
49
310 15,66%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
404
127
531 26,82%
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
327
97
424 21,41%
ΛΥΚΕΙΟ
380
86
466 23,54%
ΑΕΙ / ΤΕΙ
220
20
240 12,12%
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
9
9
0,45%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΠΟΛΗ
1601
379
1980 100%
ΧΩΡΑ
ΑΤΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΛΑΔΑ
626 31,62%
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
334 16,78%
ΑΛΓΕΡΙΑ
25 1,26%
ΑΛΒΑΝΙΑ
78 3,92
ΧΩΡΑ
ΑΤΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΟΥΔΑΝ
20 1,01%
ΤΥΝΗΣΙΑ
11 0,55%
ΙΡΑΝ
48 2,41%
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
28 1,41%
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...164
Powered by FlippingBook