ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 69

Από τις 05 Ιουλίου 2013 το Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας
Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα εντάχθηκε στο πλαίσιο
της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης
της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων», σε συνεργασία με
την ΚΛΙΜΑΚΑ, τους Γιατρούς του Κόσμου, την Equal
Society και το Δήμο Αθηναίων. Με τον τρόπο αυτό το Κέ-
ντρο Ημέρας ενισχύεται και συνεχίζει τη λειτουργία του
από πενθήμερη σε εφταήμερη βάση από Δευτέρα έως
και Κυριακή, από τις 09.00 π.μ έως και τις 21.00 μ.μ και
παρέχει:
• Ιατροφαρμακευτική πρωτοβάθμια φροντί-
δα, περίθαλψης και κάλυψης επειγόντων
ιατρικών αναγκών
• Λουτρά και Κιτ υγιεινής μιας χρήσης
• Πλυντήρια
• Ιματιοθήκη
• Παιδική γωνιά για τα παιδιά των
εξυπηρετούμενων
• Ψυχοκοινωνική στήριξη από
εξειδικευμένους κοινωνικούς
επιστήμονες
• Παραπομπές και συνοδείες σε κοινωνικές
υπηρεσίες και νοσοκομεία.
• Δυνατότητα ανάπαυσης.
• Πρόσβαση σε internet και τηλέφωνο.
• Ρόφημα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/ΧΟΡΗΓΟΣ:
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδό-
τηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΧΟΡΗΓΙΑΣ:
Ιούλιος 2013-Ιούλιος 2015
273.360,00
69
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...164
Powered by FlippingBook