ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 72

72
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΚΕΝΤΡΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
<18
2
19-25
18
26-50
88
>50
342
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η
240
ΑΓΑΜΟΣ/Η
69
ΔΙΑΖΕΥΜΕΝΟΣ/Η
75
ΧΗΡΟΣ/Α
46
ΣΥΜΒΙΕΙ / ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
20
ΧΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΛΑΔΑ
220
ΑΛΒΑΝΙΑ
129
ΓΕΩΡΓΙΑ
54
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
28
ΝΙΓΗΡΙΑ
7
ΑΡΜΕΝΙΑ
6
ΡΩΣΙΑ
3
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
2
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
1
ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Νέων (Συντονιστής)
ΜΚΟ PRAKSIS
Δήμος Θεσσαλονίκης
Το σύνολο των ατόμων που εξυπηρετήθηκαν από την δομή, από 29/7/2013 έως 31/12/2013, ήταν
450 άτομα
.
Το 2013 καταγράφθηκαν από τα στελέχη της ομάδας street-work,
473
άτομα σε κατάσταση αστεγίας, εκ των οποίων:
251 άτομα είναι άντρες Έλληνες
152 άτομα είναι άντρες Αλλοδαποί
51 άτομα είναι Ελληνίδες
19 άτομα είναι γυναίκες αλλοδαπές
ΑΡΡΕΝ
255
ΘΥΛΗ
195
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...164
Powered by FlippingBook