ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 73

73
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΤΡΕΣ
228 81,4%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
51 18,6%
ΣΥΝΟΛΟ
279 100%
ΗΛΙΚΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
<18
8
1%
19-25
25
8,9%
26-50
147 53,6%
>50
99 36,5%
ΣΥΝΟΛΟ
279 100%
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΕΣ
189 68%
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
41 14,6%
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
23 8,2%
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
16 5,7%
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
10 3,5%
ΣΥΝΟΛΟ
279 100%
ΧΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΛΑΔΑ
189 67,7%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
15
5,3%
ΣΥΡΙΑ
12
4,3%
ΑΚΤΗ
ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
10
3,5%
ΑΛΒΑΝΙΑ
7
2,5%
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
6
2,1%
ΙΡΑΝ
5
1,8%
ΓΕΩΡΓΙΑ
5
1,8%
ΣΟΥΔΑΝ
5
1,8%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
25
9,2%
ΣΥΝΟΛΟ
279 100%
Από τα
473
άτομα, τα
279
έχουν προσέλθει στο Πολυϊατρείο της PRAKSIS, και
100
από αυτά, φιλοξενήθηκαν στο
πιλοτικό Πρόγραμμα φιλοξενίας.
Στοιχεία για τα
279
άτομα που απευθύνθηκαν στο πολυιατρείο του φορέα για την κάλυψη των αναγκών τους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/ΧΟΡΗΓΟΣ:
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΧΟΡΗΓΙΑΣ:
Ιούλιος 2013-Ιούλιος 2015
102.000,00 Κοινωνικό Φαρμακείο
306.000,00 Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
•Το Πρόγραμμα του «Κοινωνικού Φαρμακείου» και του «Ανοικτού Κέντρου
Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων» υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου Κοινω-
νικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαί-
σιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματο-
δότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την περίοδο από Ιούλιο
2013 έως και Ιούλιο 2015 με συνολικό ποσό για την PRAKSIS 408.000,00€
(102.000,00€ Κοινωνικό Φαρμακείο και 306.000,00€ ΑΚΗΥΑ).
•Τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων υπο-
στήριξε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχοςμε χρηματοδότηση ύψους 150.00,00€
ενώ ο χώρος διατίθεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη με δωρεά ύψους
12.000,00€
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...164
Powered by FlippingBook